Jordi Marcè
cronologia

Menció. Concurs joves arquitectes Col·legi de Arquitectes. CAP Santa Coloma, Barcelona.

L'edifici es desenvolupa en tres plantes, amb un programa funcional que inclou area de medicina general, pediatria, atenció continuada, administració, area polivalent i educació sanitària.
Any: 1995
Situació: Santa Coloma, Barcelona