Jordi Marcè
cronologia

Menció Honorífica. Concurs joves arquitectes pel Col·legi de Arquitectes de Catalnuya. CAP Girona.

Publicat en la revista "Concurs per a joves arquitectes del Col·legi de Arquitectes de Catalunya" .

L'edifici es desenvolupa en dues plantes, amb un programa funcional que inclou area de medicina general, pediatria, atenció continuada, administració, area polivalent i educació sanitària, en una superfície total de 1.340,00m2.

El projecte proposa un parc que envolta l'edifici, introduint les zones verdes i creant unes cobertes que es mimetitzen amb les palmeres del parc.
Any: 1997
Situació: Girona.
Superfície construïda: 1.340m2