Jordi Marcè
cronologia

3er premi. Projecte de la nova Seu Social del Club Nàutic de Tarragona.

"Geometria sensible" és el resultat de la superposició de quatre sistemes d'ordenació autònoms: l'edificació, la vegetació, l'aigua i la tectònica del terreny: tots ells vertebrats pels recorreguts.

Independentment, cadascun dels sistemes comença com una estructura idealitzada, un mecanisme d'ordre tradicional, però quan es superposen, produeixen una sèrie d'interseccions, relacions complexes que són la base del projecte. Cada estructura queda distorsionada pel conflicte amb altres sistemes.

En definitiva, el projecte tracta de retrobar la idea del jardí paisatgístic, on les diferents activitats del club Nàutic llisquen suaument. Tot trobant el seu lloc dins d'una harmonia general on el contrapunt del projecte, interpretat en clau simbòlica, no és la simple descripció física d'un lloc, si no els seus valors culturals, socials i històrics.
Any: 1996
Situació: Tarragona, Espanya.