Jordi Marcè
cronologia

2on premi. Escola Bresol. Sant Feliu de Guíxols, Girona.

El projecte tracta d'entendre la privilegiada posició a l'entorn on es desenvolupa plantejant una successió d'intervencions a nivell d'espai públic, zones verdes, i correlació d'espais de joc i espais lectius de la Llar, així com l'estructuració d'una coberta - plaça - jardí, com a espai públic d'ús lúdic més enllà d'una coberta d'un equipament escolar.

Així, d'acord a la naturalesa del lloc i la topografia, el projecte es desenvolupa en dues capes superposades, d'espais exteriors amb diferents nivells que es connecten entre si.
Any: 2007
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
SItuació: Sant Feliu de Guíxols, Girona.