Jordi Marcè
cronologia

1er premi. Planejament derivat i projecte d'urbanització Are Riera Can Soler, Sant Boi de Llobregat.

El Sector està situat al Nord del municipi de Sant Boi de Llobregat i al Sud del municipi de Santa Coloma de Cervelló. L'àmbit d'actuació de l'ARE es de 12Ha. Amb un sostre total de 31.00mst, dels qual 17.600mst destinats a la construcció de 220habitatge (50% habitatge social), 11.000mst Industrial/Terciari i 2.400mst comercial.

L'actuació expressa la voluntat de crear ciutat sostenible, habitatge assequible i entorn accessible per tothom; l'ordenació, però, va més enllà i proposa crear un parc fluvial metropolità que articula dos ciutats amb característiques ben diferents: un connector verd que resol les diferències d'escala urbana i aprofita el potencial paisatgístic del lloc.
Any: 2008
Sitació: Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
Client: INCASÒL
Superfície: 12Ha
Superfície construïda: 31.000m2
Habitatges: 220 habitatges (50%socials).