Jordi Marcè
cronologia

1er premi. Pla Especial per a la Ciutadella Roses, Girona.

La ciutadella com a mida de la ciutat. El mar al peu de la ciutadella.

El projecte proposa reconstituir els dos costats destruïts de la ciutadella amb 2 edificis nous, un obert cap a la ciutat i al mar, contenidor de bars, restaurants i galeries, i l'altre orientat cap al sit arqueològic, amb el museu, un laboratori de recerca, i una sala d'actes compartida amb el nou equipament del jutjat de pau.

L'accés al monument es realitza per una falla situada en l'angle dels dos edificis, donant-li continuïtat al passeig marítim.
La ronda de circulació es prolonga i forma el límit del front urbà.
Any: 1997
Client: Ajuntament de Roses
Situació: Ciutadella de Roses. Girona
Superfície construïda: 60.000m2