Jordi Marcè
cronologia

1er premi. 33 habitatges protegits, Finca Zba-3b Sector Mas Balmanya, Sant Feliu de Guíxols, Girona.

El solar on es realitzaran els 2 edificis objecte del present projecte es troba al carrer Vicens Martorell número 2, a Sant Feliu de Guíxols.
La finca té unes mides en planta de 87,50x30,00m.
El carrer principal és un carrer de 12m d'amplada, situat a l'oest de la parcel·;la. Els altres límits del solar son: al nord i al sud, carrers de vianants de 10m d'amplada; a l'est, un passeig de 7,50m d'amplada i una zona verda.
Els 2 edificis tindran accessos independents, tant de vehicles com de vianants, des d'un espai exterior comunitari que té l'accés pel carrer de vianants situat al sud de la parcel·;la.

Els 2 edificis tenen la mateixa tipologia d'habitatges i d'espais comuns (accessos, circulacions verticals, aparcaments).
Hi ha 3 habitatges tipus: A - 3 habitacions (2 dobles + 1 individual), B - 2 habitacions (dobles) i C - 4 habitacions (dobles) - mòdul dissenyat per respondre a les necessitats d'una família nombrosa.
Any: 2007
Situació: Sector Mas Balmanya, Sant Feliu de Guíxols, Girona.
Client: Luque Estructuras S.L.
Superfície construïda: 2.622m2
Pressupost: 2.322.812 (E)
Habitatges: 33 habitatges