Jordi Marcè
cronologia

1er premi. Reforma i ampliació Club de Tennis Tarragona.

El projecte és guanyador d'un concurs restringit organitzat l'any 2003.

L'edifici social del club es una obra singular, d'un valor arquitectònic indiscutible. Els seus elements més característics són els pilars inclinats, amb les jàsseres i els cables que sostenen el balcó i la coberta en voladiu.

El projecte manté aquesta estructura i la posa en valor. Es tracta d'emfatitzar la singularitat de l'estructura existent: l'edifici guanya una imatge actual, inspirada per l'estètica minimalista.
Any: 2003
Situació: Tarragona
Client: Club de Tennis Tarragona.
Superfície construïda: 1.233m2
Pressupost: 2.000.000(E)