Jordi Marcè
cronologia

1er premi del concurs l'Ametlla de Mar.

Es projecta un espai públic amb una plaça porxada, que aculli les activitats de l'equipament i filtri el perfil irregular del perímetre. Així es dissenya un porxo sobre la plaça que protegeix les activitats que es desenvolupen.
La planta baixa es destina a les activitats públiques, escola de música, ràdio, hotel i aules de formació. A les plantes pis s'ubica l'auditori i la sala de plens i exposicions. Finalment a planta coberta es concentren les activitats en contacte amb la terrassa, com la bibliteca i el restaurante.
Any: 2008
Situació: L'Ametlla de Mar, Tarragona.
Client: Ajuntament l'Ametlla de Mar.
Superfíe construïda: 13.844m2
Pressupost:12.000.000 (E)