Jordi Marcè
cronologia

Estudi Preliminar per el "Port Vell" en el front marítim de Palma de Mallorca. Espanya

La proposta consisteix en la regeneració de l'àmbit del Port Vell, part del front marítim de Palma de Mallorca.
Mitjançant la intervenció es proposa donar continuïtat a un passeig que actualment està interromput per diversos factors, generant així una nova i directa relació amb el mar mitjançant l'ampliació de passos per als vianants i la re distribució de l'espai públic donant-li prioritat al visitant.
Es proposa també un nou aparcament subterrani de 350 places.
Com a element singular se situa una nova torre de control portuària que alhora alberga un restaurant mirador en la part més alta, inspirat en els fars tradicionals de Mallorca i una gran noria mirador com a contrapunt vertical.
Any: 2014
Situació: Palma de Mallorca, Espanya