Jordi Marcè
cronologia

Proposta de Millora i Recuperació del Paisatge de la Platja de Garbet, Colera, Girona. Espanya

L'adequació paisatgística de la Platja de Garbet representa l'oportunitat de renaturalizar un àmbit que pot assegurar la preservació i la continuïtat d'espais d'alt valor natural i paisatgístic i garantir la discontinuïtat urbana entre Colera i Llançà. Al mateix temps, la intervenció, encaminada a la preservació i millora dels sistemes naturals, vol reforçar la continuïtat ecològica i paisatgística entre el mar i el Cap de Creus (tots dos espais PEIN)
Es proposen les següents intervencions puntuals:
- Control d'accessos, crear un nou i re estructurar les circulacions de vehicles i per als vianants donant-li continuïtat al camí de ronda
- Regeneració de Dunes i vegetació existent
- Articulació dels espais de manera diferent en cada punt del terreny, per a aprofitar millor els arbres i les vistes.
- Evitar fragmentar i dividir el lloc amb camins per a vehicles, barreres disruptivas en el paisatge.
- Enderrocament del restaurant de platja existent
Situació: Colera, Girona. Espanya
Superfície: 40.000m2
Any: 2019