Jordi Marcè
cronologia

Plataformes d'Activitats. Amador, Panamà.

La Calzada de Amador actualmente és només un lloc de pas, l'objectiu d'aquest projecte és crear punts d'interès i transformar-la en un parc i zona ubrana recreativa amb diferents activitats. Amb aquest propòsit, es proposa un canvi de secció i la creació d'una serie de plataformes mirant al canal, construïdes sobre pilars de formigó, preparades per a acollir diferents activitats, desde la simple plataforma mirador fins a terrasses i bars, àrees d'estacionament, pistes d'esport, petits amfiteatres, fonts o miralls d'aigua, zones amb pèrgoles i àrees d'ombra per a amenitzar la calçada.
Aquest tipus d'intervenció liviana aconsegueix mantenir i inclús emfatitzar el carácter linial de la calçada amb vistes a ambdós costats, ja que es manté el perfit del terreny i s'augmenta la visibilitat.
Situació: Ciutat de Panamà, Panamà.
Superfície plataformes: 20.300m2
Superfície construïda: 7.000m2
Total Aparcaments: 940 places
Any: 2017