Jordi Marcè
cronologia

Passeig marítim ponent. Salou, Tarragona.

L'àmbit del projecte es una franja d'aproximadament 1,5Km de llarg i 8m d'ample, situada entre la zona de bany i un passeig anterior.

El programa de l'ajuntament hi preveu instal·lar tots els serveis de la platja (dutxes, torre de salvavides, creu roja). El projecte està basat en una interpretació del concepte del jardí clàssic, utilitzat aquí com a envolvent de totes aquestes funcions, algunes poc compatibles, tradicionalment, amb l'ambient d'un jardí. La disposició i combinació de les diverses espècies vegetals respon a la diversitat de sensacions de color, alçada, textura i olor que es pretén aconseguir.
Any: 1995
Situació: Salou. Tarragona
Client: Ajuntament de Salou
Superfície: 12.000m2