Jordi Marcè
cronologia

Passeig Marítim Cala Pixavaques, L`Ametlla del Mar, Tarragona.

El projecte pretén potenciar l'ús cívic del front litoral augmentant les zones de vianants i assegurant la continuïtat del passeig marítim.

Al mateix temps, s'intenta crear un ambient característic i singular, integrat a la cala per la seva geometria orgànica i pel tipus de materials utilitzats, i que incorpora els valors del paisatge creat al voltant del càmping existent: vegetació, terrasses i camins de pedra.

El passeig marítim té una longitud aproximada de 110m i una amplada mitja de 6m.
Any: 1996
Situació: L'Ametlla de Mar
Client: Ajuntament de L'Ametlla de Mar
Superficie: 7000m2