Jordi Marcè
cronologia

Concurs de reordenació del front marítim, Port Piccolo, Siracusa, Italia

El projecte genera una sèrie d'intervencions urbanes que busquen enfortir la connexió del Port Piccolo i el mar amb la ciutat.
Es proposa per tant connectar la plaça enjardinada amb el nou passeig i el port, estenent l'eix vial fins l'edifici de la Duana, s'entén la nova plaça com un punt d'intercanvi del eixample històric amb el Port Piccolo. Un segon eix paral·lel busca connectar l'equipament de servei naval amb la nova estació de Ferrys.

En el sentit perpendicular a aquests eixos es continua el passeig sobre els antics murs del fort espanyol, reconvertint la zona del baccino en una nova plataforma de descans i oci, que s'estén a través d'un pont peatonal com a final de recorregut connectat amb un nou equipament hoteler d'alt nivell, que posseeix la seva pròpia zona privada de serveis i amarratge.

El projecte proposa amés reorganitzar la zona d'aigua establint un nou ordre de molls i amarratges que permetin una clara lectura i un millor aprofitament. El Port Piccolo com una "petita joia per a amarrar" augmentant el seu valor i serveis sense perdre la seva personalitat.
Any: 2007
Ubicació: Siracusa, Italia
Client: Ajuntament de Siracusa.
Superficie: 30,000m2