Jordi Marcè
cronologia

Estudi Preliminar per al sector Ponent del Passeig Marítim Palma de Mallorca. Espanya.

La proposta consisteix en la regeneració de l'àmbit del castell i del dic oest, part del front marítim de Palma de Mallorca.
Mitjançant la intervenció es proposa donar continuïtat al passeig, generant així una nova i directa relació amb el mar mitjançant camins per als vianants i la re distribució de l'espai públic dotant-li de noves activitats.
La idea és convertir aquest espai en una nova destinació a Palma de Mallorca.
Any: 2014
Situació: Palma de Mallorca, Espanya