Jordi Marcè
cronologia

Projecte de Naturalizació i Restauració ambiental a la Platja Gran, Tossa de Mar

L'objecte de l'encàrrec és l'anàlisi i la proposta de millora de la zona actual d’estacionament existent a la Platja Gran entre l'Avinguda de Sa Palma i el Carrer del Mar, a efectes de dotar el passeig marítim i la platja d'un entorn renovat, amb un criteri de disseny unitari, proposant solucions de materials per paviments, mobiliari urbà, zones verdes, etc. sense perdre l'ús públic, d’accés a la platja i millorant les condicions naturals i de protecció ambiental.
Així mateix, s'analitza l'accessibilitat a la platja per donar compliment a la normativa específica, amb especial atenció a la presència de la Riera de Tossa.
Situació: Tossa de Mar, Girona
Any: 2022
Client: Ajuntament de Tossa de Mar i Servei de Costes
Superficie: 5.500 m2