Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Proposta per al moll de llevant, amarri d'embarcacions de Gran Eslora. Port d'Eivissa, Eivissa

El projecte consisteix en la creació d'un nou passeig per al moll de llevant a Eivissa.
Es planteja el disseny d'un nou paviments; una plataforma de fusta, que li atorga al lloc una nova i millorada qualitat espacial i paisatgística.
S'incorpora igualment a la proposta mobiliari urbà juntament amb vegetació i palmeres que fan del passeig una experiència més amable i li lliuren una nova imatge a aquest lloc.
Any:2013
Situació: Eivissa, Espanya