Jordi Marcè
cronologia

Nou tram Camí de Ronda a Calonge-Sant Antoni, Girona. Espanya

La totalitat del camí de ronda nou a executar té una longitud de 148 metres.
Es defineixen dos trams, el primer tram te una longitud de 45 metres i el segon de 103 metres.
El principal criteri de disseny per establir aquest recorregut és evitar al màxim afectar el domini públic marítimo-terrestre, situant-nos, sempre que fos possible per la topografia, en la zona de servitud de trànsit.
El camí de ronda es dissenya adaptat a la topografia: el seu recorregut segueix les corbes de nivell, buscant una pendent inferior al 4% i ubicant, allà on és inevitable, diferents trams d'escala que salvin els desnivells i assegurin l'accés a la platja
Situació: Calonge-Sant Antoni, Girona. Espanya
Superfície: 277,17m2
Any: 2018