Jordi Marcè
cronologia

Partitura en Clau de Sol. Gastro Parc Music Beach Marina Badalona

L’objecte de l’encàrrec és l’anàlisi, optimització i proposta de millora de l’actual urbanització del moll nord, als efectes de dotar als locals de restauració d’un entorn renovat, amb un criteri de disseny unitari, proposant solucions de materials per a les terrasses pergolades, verd urbà, paviments, etc. sense perdre la funcionalitat viària, d’accés a l’aparcament, pantalans i al moll adossat al dic de recer.
Situació: Badalona, Barcelona
Any: 2022
Client: Marina de Badalona i Port de Badalona
Superficie: 7.700 m2
Longitud: 200 metres