Jordi Marcè
cronologia

Peralada Silicon Valley

Intervenció que busca potenciar el paisatge i posar en valor els elements existents.
L’objectiu és revaloritzar tota la zona agrària existent recuperant els cultius amb la introducció de diferents tipus de vinya que han resistit a la fil·loxera i la regeneració del bosc existent. Els principals elements de projecte són: els marges i murs de pedra, els canals de reg i pous, les casetes de cavalls i zones mirador i els camins. Es diferencien dos tipus de recorregut, segons l’usuari, un destinat als visitants i l’altre per als treballadors
Situació: Peralada, Girona
Any: 2021
Client: : Grup Peralada, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Ajuntament de Peralada, Càtedra de Gastronomia Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni
Superfície: 1.320.896 m2