Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per al Pla de Naturalització del Camp de golf de Peralada, Girona, Espanya

La naturalització s'entén per la substitució d'àrees de gespa amb altes demandes de reg durant el període estival, per plantes i vegetació autòctones, o per aquelles que s'adaptin de millor forma al clima local, de tal manera que els camps de golf quedin dins d'un paisatge més concorde a la regió on estan implantats.
Els principals objectius a aconseguir amb la proposta són:
- Control i estalvi en l'ús de l'aigua, en la demanda energètica i en l'ús combustibles;
- Millora de les zones nobles de joc: Greens, Antegreens, Calles i Tees;
- La sostenibilitat econòmica de l'explotació;
- La “reconciliació” social i mediambiental de propis i aliens al món del golf amb el bon ús dels recursos naturals.
Any: 2020
Client: GRUP PERALADA
Situació: Peralada, Girona. Espanya
Superfície: 140Ha