Jordi Marcè
cronologia

Estudi Socio Econòmic Altos de Batele, Panamá.

Als efectes de donar una resposta als objectius que es pretenen aconseguir a la proposta del Master Plan de Altosd e Batele s'estructura en 3 unitats tècniques : l'àmbit de territori i infraestructures, l'àmbit de negocis i el de medi ambient.
S'ha revisat el contingut d'estudis anteriors i projectes en desenvolupament de la zona, ampliant i actualitzant l'informació sobre la situació existent al territori. Hem estudiat també les afectacions urbanístiques i d'infraestructures que resulten dels diferents Plans Estratègics d'àmbit regional o nacional, com el Pla Estratègic de Govern, la visió turística de l'Autoritat de Turisme de Panamà a traves del Pla Mestre de Turisme Sostenible i el Pla General d'Ordenament per al turisme i les afectacions ambientals que resulten dels Mapes Ambientals del Corregimiento de Veracruz y el districte de Arraijan, així com dels que afecten tot Panamà Pacific Oest.
A més a més s'ha aprofundit en la realitat del terreny fent un estudi dels nuclis urbans propers i les seves dimensions, de les infraestructures existents i les previsions futures, com la vialitat, els serveis, ports i aeroports propers, usos del sòl, normativa urbanística, usos turístics propers...
Client: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos , Panamá (UABR)
Localització: Altos de Batele, Panamà
Superfície: 160 Ha.
Any: 2017