Jordi Marcè
cronologia

Estudi de paisatge del passeig dels Guíxols de Sant Feliu de Guíxols.

El present estudi de paisatge es relaciona al projecte d'un aparcament subterrani en el Passeig dels Guíxols realitzat per a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
A causa que és un espai on s'ha perdut la connexió i continuïtat de la ciutat amb la platja, l'estudi proposa una anàlisi dels diferents elements que defineixen l'àmbit del Passeig Marítim, com són els seus límits, la vegetació existent i els usos i activitats que es donen en ell. L'anàlisi proposa una mirada crítica que permet fer una revisió dels elements estudiats, amb la finalitat de poder detectar els seus valors i debilitats.
A més d'això, es va realitzar una anàlisi històrica a través de la revisió d'imatges antigues que permeten entendre la transformació i evolució del Passeig i específicament del Jardí de Juli Garreta, la qual es presenta com una de les peces singulars del lloc.
La detecció de 4 àmbits existents en el Passeig permet realitzar una diagnosi i després una proposta de millores per a cadascuna d'elles. Sense perdre la mirada sobre la totalitat i la relació de cada peça amb la resta, es proposa el desglossament de cadascuna d'elles en capes. L'objectiu és poder entendre les possibles accions a nivell de superfície i els seus elements i programes relacionats, així com entendre les possibles millores que permetria el treball amb la vegetació i l'ombra en el lloc.
Any: 2011
Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols