Jordi Marcè
cronologia

Estudi de Paisatge i Criteris de Disseny per al projecte d'Hotel a la Marina de Badalona, Barcelona

La valoració del paisatge existent neix a partir de la descripció dels components del paisatge i aporta dades útils per al procés d'elaboració de la proposta. Els valors més destacats determinen la qualitat paisatgística del lloc.
D'aquesta manera podem destacar de la nostra àrea d'estudi: Valors estètics, valors productius, valors d'ús social, valors simbòlics i identificatius i valors històrics.

La descripció de components de paisatge que neix de l'estudi del lloc identificarà els principals elements que caracteritzen i estructuren l'àrea d'estudi amb l'objectiu que aquests elements s'incorporin a la proposta des de l'inici com criteris bàsics que garantitzen la millor inserció possible de l'actuació en el seu entorn.
Any: 2017