Jordi Marcè
cronologia

Estudi de paisatge de la finca Sant Vicenç. Raimat, Lleida.

L'àmbit objecto d'estudi és la finca de Sant Vicenç situada dins de la zona de Raimat a la Província de Lleida, Catalunya. La zona de Raimat presenta una tradició sobre la producció del vi, el seu paisatge es defineix per aquesta agricultura i és la vinya el seu gran valor.
L'estudi de paisatge ha estat realitzat sobre l'àmbit total de Raimat que es defineix per una superfície de 3000 hectàrees, dins de la qual es troben les 300 hectàrees de la finca de Sant Vicenç. Això amb la idea de poder reconèixer i donar valor a les diverses capes que constitueixen aquest paisatge i la relació entre els elements existents als quals es relaciona la finca.
El sistema de camins principals i secundaris, així com les infraestructures que ho creuen, el sistema de l'aigua constituït pels canals i la sèrie de basses agrícoles, les edificacions de valor existents i alhora les edificacions agrícoles disperses dins de l'àmbit, l'orientació de la vinya, el mosaic agrícola i la continuïtat del seu paisatge, així com l'existència de zones boscoses i de matoll a les zones de les serres, conformen els elements d'aquest territori.
Per tant, és l'estructura d'aquest paisatge el que defineix les diverses relacions de la finca i les possibilitats d'intervenció en ella.
Any: 2012
Client: Raimat
Superfície: 3.000 ha