Jordi Marcè
cronologia

Estudi Cromàtic de la Vegetació i de Paisatge per als Jardins del Castell de Peralada, Girona. Espanya

El present estudi tracta d'una anàlisi paisatgística i cromàtica dels jardins del Castell de Peralada que en conjunt formen un parc privat especialment obert i concorregut en situacions, esdeveniments o moments puntuals.
L'objectiu de l'anàlisi és la identificació d'espais i per tant la futura posada en valor dels mateixos d'acord amb els seus valors paisatgístics considerant les variacions cromàtiques de la vegetació per a evitar el cromatisme pla, la creació d'espais estacionals i temporals i la recuperació de recorreguts i espais existents.
Situació: Girona. Espanya
Superfície: 6,55 Ha.
Any: 2019