Jordi Marcè
cronologia

Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística. Sector Brises del Mar. Altafulla. Tarragona

Brises del Mar es troba en el municipi d'Altafulla dintre de la comarca de Tarragona.
Està formada per una peça de caràcter agrícola i presenta una topografia conformada per dues vessants i un turó.
Predominen els camps de Garrofers en un entorn on trobem elements significatius com murs de pedra en sec i edificis tradicionals ( Barraques de Vinya)
El E.I.I.P. tracta dels estudis de les característiques del lloc i diversos factors es van determinar components i valors dins d'aquest paisatge, adoptant criteris i mesures que es van incorporar al projecte de pla parcial i edificació amb el objectiu d'adaptar-se al territori i al seu entorn i assolir el menor impacte paisatgístic possible.
Any: 2007
Situació: Brises del Mar. Altafulla. Tarragona
Client: Altafulla Life resort. Grup Vicsan
Superfície: 53 ha.