Jordi Marcè
cronologia

Estudi Preliminar per a la urbanització i coberta de la riera Safsaf. Skikda, Algeria

La proposta consisteix en l'estudi preliminar per a la riera Oued Safsaf en Skikda, Algeria.
Es tracta d'urbanitzar i potenciar paisatgísticament aquest curs d'aigua d'un total de 2.833,78 metres de llac.
El projecte es divideix en 3 fases on es respon a l'encàrrec amb diversos criteris constructius, privilegiant el caràcter paisatgístic i el caràcter de corredor urbà d'aquesta riera per potenciar-la com el gran espai públic de la ciutat.
Any: 2014
Situació: Skikda, Algeria