Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per a la plaça central del sector Plaça Mostenses, Madrid. Espanya.

La plaça central és el centre neuràlgic i espai d'excel·lència dins del conjunt.
Es proposa una zona amb activitats estàtiques o "Zona d'estar" amb exposicions d'art a l'aire lliure i una oficina per a l'ajuntament.
En la part baixa de l'accés al mercat es proposa un espai gastronòmic exterior condicionat per a activitats itinerants.
Els paviments seran del tipus drenants i per a la vegetació s'utilitzaran espècies autòctones, de baix manteniment i requeriment hídric.
L'arbrat es compon d'un palmerar en tests situats estratègicament sobre l'estructura del mercat.
Situació: Madrid. Espanya
Superfície: 2.790m2
Any: 2018