Jordi Marcè
cronologia

Plaça Joaquim Bau, Tortosa. Tarragona.

L'emplaçament del projecte es la plaça Joaquim Bau, situada a la ciutat de Tortosa a la província de Tarragona.
La plaça Joaquim Bau és un espai públic de referència dins del districte dada la proximitat d'equipaments esportius existents i en projecte.
El projecte executiu del nou complex esportiu i de l'aparcament soterrat baix de la plaça ens ofereix l'oportunitat de modificar la plaça actual i crear un espai públic de major qualitat lliure de cotxes, un espai de trobada i de connexió.
La plaça consta d'un conjunt de tres elements o àrees principals:
1. una plataforma base de pavimentació dura (lloses de formigó) amb línees de dos colors que acompanyen al vianant pels recorreguts principals guiant-lo cap a les entrades dels edificis i cap a l'estadi;
2. zones de pavimentació tova - sauló.
3. franges verdes amb orientació paral·lela a la futura façana urbana del complex esportiu amb diverses espècies de gramínies, flors i arbres. S'han col·locat a la plaça també unes "caixes" de relliga de metall amb bambú que ens permeten dissimular i ocultar la ventilació de l'aparcament soterrat i marquen fites dins l'extens espai horitzontal de la plaça donant una visió general encara més verda i natural.
A la sortida de l'aparcament es preveuen uns elements de tipus pèrgola amb lames
verticals de fusta, similars a les utilitzades a la piscina i en els edifici administratiu,
per buscar una mateixa identitat integradora a tot el projecte.
Any: 2011
Client: Ajuntament de Tortosa
Superfície: 4.964,00 m