Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Avantprojecte per l' Urbanització de la "Anella Mediterrània" dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. 2da. Àrea d'Intervenció: Plaça del Mediterrani

Plaça d'accés de l'anella, espai públic de tipus central, amb paviment noble i vegetació integrada, situada entre el palau d'esports i el velòdrom, amb l'eix longitudinal aproximadament perpendicular a l'Avinguda dels Jocs. Inclou els accessos dels dos equipaments. Al nord, una franja verda la separa del llac de laminació. Aquesta franja és un filtre, que permet la connexió visual entre llac i plaça. Es proposa, doncs, vegetació arbustiva i arbrat espaiat, d'alçada mitja. Cap al sud, es proposa una zona verda de descans - barrera visual que ens separa de l'eix. Aquí la vegetació es mes densa, aportant al mateix temps ombra a la plaça. Amb el mateix propòsits, es proposa plantar de manera aïllada arboços i oliveres, coincidint amb alguna de les franges de vegetació baixa que fragmenten i estructuren la pavimentació.
La proposta es desenvolupa en conjunt amb els despatxos SET enginyeria, Aquambiente i Factors de Paisatge.
Situació: Tarragona, Espanya
Any: 2015