Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Aparcament Soterrat i Ordenació de la Superfície dels Jardins de Can Mantega. Barcelona

El solar per a la construcció del futur aparcament soterrat i ordenació de la superfície de la plaça Can Mantega es situa al barri de Sants-Montjuïc, Barcelona.
L'emplaçament actual és una gran esplanada de 150 x 90 m. aproximadament que s'utilitza pràcticament per a activitats recreatives.
Pel que fa a la ordenació de la superfície es proposa la anivellació de la mateixa en una sola plataforma de pendent no superior al 6% amb un nou disseny que re situa els elements existents donant un nou espai públic.
El document per el concurs ha estat redactat en conjunt amb l'empresa Civil Management, consultors d'obra civil.
Situació: Jardins de Can Mantega. Barcelona
Client: BSM - Barcelona Serveis Municipals
Any: 2010