Jordi Marcè
cronologia

Concurs Urbanització de la Plaça del Repartidor i el Carrer Riera de la Creu. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona

L' objectiu de la proposta es trobar una solució formal que respongui a les característiques històriques, culturals i ambientals.
Partint d'aquesta idea neix el concepte de Passeig del Repartidor, definit per 4 espais que donaran a la ciutat qualitat paisatgística :
LA PLAÇA D'ACTIVITATS.
Com a element de connexió, uneix l'antiga plaça del repartidor amb el carrer de la riera de la creu i el sistema de vialitat principal del municipi, definit pel servei d'aparcament de places de servei als equipaments, i la zona de permanència enjardinada.
LA PLAÇA DEL REPARTIDOR.
Es projecta com un espai central verd, de lleure i activitats, valorant la referència històrica i escultórrica de la font.
LA RAMBLA CÍVICA.
L'element de connexió entre la plaça i el passeig, un espai de transició que entronca amb carrers per vianants.
EL PASSEIG DEL REPARTIDOR.
Peça de servei per aparcament a una vorera, i passeig des de la plaça fins la connexió amb el parc de Can Buxeres per l'altre.
Any: 2.009
Situació: Hospitalet de Llobregat. Barcelona
Client: Ajuntament de Hospitalet de Llobregat