Jordi Marcè
cronologia

Estudi Plaça del Penedés i rambla Sant Francesc. Vilafranca del Penedès, Barcelona.

L`encàrrec consisteix en superar la tradicional separació entre la plaça del Penedès, sobre l`aparcament existent, i la rambla Sant Francesc, considerada como el "centre tradicional" de Vilafranca, tot i aprofitant la voluntat del consistori d`ampliar les places d`aparcament soterrat.

Per tant, el centre s`allarga. Amb un espai saló de referència per tot el municipi, amb nous parterres i vegetació, nou mobiliari urbá i sobre tot una "pavimentació global", pensada como un tot i no com un conjunt de trossos sense continuïtat. Però sobre tot, superant el tall traumàtic de la carretera de Barcelona.
Així es planteja una nova pell que, interpretant el caràcter singular de cada àmbit, i les necessitats de relació amb l`entorn, permeti respondre adequadament al nou concepte d`espai a nivell urbà.
Client: SABA Aparcaments S.A.
Situació: Vilafranca del Penedès, Barcelona.
Superfície àmbit: 13.000M2
Any: 2.006