Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per al disseny d'una Plaça per al Centre de Convencions d'Amador, Panamà.

La proposta es planteja com un gran passeig d'accés i parc cap al nou centre de convencions. Un gran espai lliure i verd, un atri monumental apte per acollir a multituds, accentuant alhora la magnificencia de l'edifici a més d'actuar com un coixí paisatgístic respecte a les edificacions veïnes.
Es proposa l'ús de materials drenants i sostenibles per als paviments i l'ús de vegetació autòctona de baix manteniment.
Situació: Amador. Panamà.
Any: 2017