Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per a la plaça de nens del sector Plaza Mostenses, Madrid. Espanya.

La plaça de nens serà un espai dinàmic amb activitats lúdiques dedicat als més petits.
Es proposen jocs interactius sobre la base de paviments de colors especials per a aquest tipus d'activitat coberts per pèrgoles amb vegetació que doten al sector d'ombra i confort ambiental.
Per a les espècies vegetals s'utilitzaran espècies autòctones, de baix manteniment i baix requeriment hídric.
Situació: Madrid. Espanya
Superfície: 772m2
Any: 2018