Jordi Marcè
cronologia

Plaça Miquel Murlà. Sant Feliu de Guíxols, Girona.

La plaça Miquel Murlà està definida per la residencia per la gent gran, la carretera de Palamós, el carrer Bourg de Peage, i el carrer Gravina. On antigament hi havia el camp de futbol de la carretera de Palamós.

La plaça es planteja com una sèrie de petits espais de distintes característiques que donen servei tant a la residència per a la gent gran com a la comunitat. Es tracta d'una superposició d'usos, d'una banda els espais verds d'activitat i els jardins aromàtics, i per un altre, els espais de recreació i els de permanència (diferents salons al costat de cada jardí).

Aquestes activitats estan enllaçades a través d'un eix principal paral·lel al carrer i cobert per una pèrgola, els eixos transversals uneixen amb la residència i separen les diferents activitats.
Any: 2007
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Situació: Sant Feliu de Guíxols, Girona.