Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a la Plaça Marqué a Skikda, Algèria.

La regeneració proposada del lloc proveu recuperar i restaurar aquest important lloc que sempre ha estat present en el passat de la ciutat de Skikda.
La plaça és un punt focal de la ciutat. Es troba a l'extrem sud de l'eix principal, la rue Nationale.

La idea és ampliar l'àmbit actual del lloc, procediment necessari per connectar amb l'Ajuntament. Al nord-est cap al ferrocarril, es va decidir aixecar una plataforma per unir visualment la plaça amb l'estació.
En els cavallets que giren al centre de la plaça, entre les dues barres es col.loquen elements per crear una zona d'ombra amb bancs per gaudir de l'espai públic. També es pretén potenciar l'eix marcat per l'edifici del gran cafè, continuant amb la geometria del bloc per la repetició d'elements: bancs, estanys, testos decoratives de plantes, tot realçat per una filera de palmeres.
L'ús de plantes i elements d'aigua li donen al lloc un aspecte menys dur a diferència del que ha estat sempre.

El conjunt crea un espai central lliure per a actes i festes locals.
Finalment, un aparcament subterrani es disposa en dues plantes subterrànies sota la plaça.
Situació: Skikda, Algèria
Any: 2013