Jordi Marcè
cronologia

Projecte de idees per a la plaça de la Llibertat a Calonge, Girona.

Sant Antoni és una població de la Costa Brava i una destinació turística emblemàtica de la costa catalana. En el centre de la població se situa la plaça de la Llibertat, un espai públic de molta importància també per la presència de la Parròquia de Sant Antoni de Calonge.
La intervenció vol reconèixer el lloc i buscar les màximes referències al mar que es troba a pocs metres. La plaça s'estructura a través de dues cintes blaves com a passejos fins al mar, reforçats amb una alineació d'arbres i es crea una làmina d'aigua com a referència a l'aigua del mar, la qual es formalitza també com un mirall d'aigua continu al volum de la Parròquia.
La resta de la plaça s'ordena amb unes franges transversals formades per l'agrupació dels elements urbans principals, il·luminació, bancs, papereres, franges de gespa i arbres. De tal manera que els espais compresos entre les franges blaves i els elements transversals es destinen a les diferents activitats possibles, com a jocs de nens, pistes de petanca, zona d'escultures i zones d'estar.
Situació : Calonge. Girona
Superfície: 6.500m2
Any: 2.011