Jordi Marcè
cronologia

Projecte de idees per a la plaça de Concòrdia a Calonge, Girona.

La plaça de la Concòrdia es troba en ple centre urbà, al costat del casc antic medieval de Calonge. És un espai publico central d'importància estratègica i també té un valor urbà significatiu pels ciutadans. El àrea està caracteritzada per un fort desnivell que ha portat la plaça a dividir-se en dues parts principals a dues altures diferents i avui en dia es tanca amb murs de formigó que limiten la relació amb la ciutat.
Es pretén crear una plaça que intenta ser un punt de trobada en una zona cèntrica i de pas de la ciutat, un lloc amb identitat pròpia i protagonisme per seu mateix. Es lleven els murs substituint-los amb talussos verd per obrir a la ciutat un espai central en el nivell superior i inferior de la plaça i és crea una nova plaça pública amb zones verdes i espai per diferents activitats.
El disseny de la nova plaça neix de la voluntat de crear una relació oberta entre els elements principals que dominen l'espai públic actual. Crear una geometria que una i que transmeti la voluntat de relacions amb l'espai al voltant.
Situació : Calonge. Girona
Any: 2012