Jordi Marcè
cronologia

Projecte de idees per a la plaça de Catalunya a Calonge, Girona.

La plaça de Catalunya es troba a Sant Antoni, una població de la Costa Brava i una destinació turística emblemàtica de la costa catalana i en particular en la intersecció d'un dels seus eixos verticals i dos dels seus eixos horitzontals, essent un important punt de connexió. A més a més, té accés directe al mar i a la platja.
És la Plaça del Mar del municipi.
La intenció és d'estendre la plaça cap a la platja, on pren possessió de part de l'espai amb noves possibles activitats.
La nostra intenció també és utilitzar la vegetació per generar zones diferenciades per usos diferenciats segons la necessitat d'ombra o sol, pavimentació o gespa, una zona lliure d'arbres o amb la fragmentació donada per la seva presència.
Per últim proposem que sigui un espai propi per fer activitats variades organitzades per l'Ajuntament o per ens privats, com part d'un sistema d'espais oberts i públics en tot el municipi de Calonge.
Situació : Calonge. Girona
Any: 2012