Jordi Marcè
cronologia

Reforma i Ampliació Zona de Pic-Nic Vilartagues, Sant Feliu de Guíxols. Girona.

El projecte s'emplaça a l'àrea nord de Sant Feliu a la zona boscosa de Vilartagues i es tracta d'un espai verd equipat, on gaudir de l'aire lliure i ajuntar-se per a fer activitats.

L'àrea està pensada com un espai multi ús i multi actiu que dona resposta a cadascuna de les activitats que s'hi desenvolupin i que es proposen.

Es composa de 4 franges que contenen una temàtica diversa i divertida, separades per dunes arbrades que creen àrees de ombres i serveixen com límits entre espais. Cada duna té una vegetació de color diferent per a individualitzar i separar activitats.
Tots aquestes activitats tenen l'objectiu de millorar l'espai existent i proposar espais de relació i trobada.
Situació: Sant Feliu de Guixols, Girona
Any: 2.011