Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per una proposta estratègica de un aparcament públic y passeig comercial, Avinguda Makedonia, Sofia, Bulgària.

El Bulevard Makedonia esta situat en un punt estratègic de la ciutat de Sofia. Està relacionat al centre de la ciutat i es part d'una de les circulacions radials que estructuren l'àrea urbana.
El projecte proposa la relació entre la superfície i l'espai soterrani. La proposta per tant, no solament defineix un projecte soterrani per aprofitar aquest nivell amb l'objectiu de realitzar un aparcament, sinó que també determina un nou lloc relacionat a l'espai públic del Bulevard.
El desviament del traçat actual del tram permet la creació d'un eix longitudinal continu que connecta les dos places existents a l'àrea d'intervenció. Així mateix, el projecte proposa uns eixos transversals que relacionen els dos costats del Bulevard per a aconseguir un millor accés i una major permeabilitat.
D'altra banda, es proposen uns eixos verticals que connecten el nivell soterrani amb la superfície de la nova urbanització, amb l'objectiu d'establir la relació entre ambdós nivells. Es plantegen uns jardins y volums que il·luminen la zona subterrània.
En la planta -1 es proposa una zona comercial en l'àrea central. Aquesta zona s'estructura a través de diferents volums que contenen el programa i un espai continu amb àrees d'estar i jardins amb vegetació que creix cap a la superfície.
En la planta -2 es proposa una zona d'aparcament on els volums d'escaleres connecten directament amb el rest de los nivells.
Situació: Sofia, Bulgaria
Any: 2012