Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per als Jardins de Can Mantega. Barcelona

Els Jardins de Can Mantega és un lloc que històricament s'ha conformat com un espai públic valorat pels habitants del barri. És per això que el projecte comença recuperant la seva transformació en el temps i proposa recuperar la referència de l'estructura agrícola en unes franges longitudinals que incorporen el programa de la plaça i s'alternen a les activitats, els equipaments, les zones d'estar i les àrees naturals. Per el fet que al voltant de la plaça es troben dos edificis rellevants com la Parròquia de San Juan Maria Vianney a est i l'hivernacle a oest, hem hagut la voluntat de potenciar aquest eix est-oest, a través d'un espai de pavimentació dura, un recorregut més directe i una unió visual entre aquests elements jeràrquics. La proposta valora la vegetació existent, intentant mantenir els arbres que no són desplaçats per la construcció de l'aparcament subterrani i desplaçar la menor quantitat de peus. Es dóna un valor a la pineda, intentant potenciar la seva massa a través de la revegetació, per així crear un límit que controli les visuals des de i cap a l'interior de la plaça. Els arbres proposats a l'interior són caducifolis els quals es disposen alineats a les franges per també anar creant espais en el seu interior.
Any: 2011
Situació: Barcelona.
Promotor: b:sm. Barcelona de serveis municipals, s.a.
Superficie: 14860 m2