Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Avantprojecte per l' Urbanització de la "Anella Mediterrània" dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. 4ta. Àrea d'Intervenció: El Jardí mediterrani

És projecta una zona ombrívola, amb arbrat dens i una pendent accentuada del terreny. Forma el límit visual del llac cap al nord-oest i una barrera visual cap a la zona logística prevista al nord de l'àmbit.
Com a millora de detall del projecte, proposem adaptar els camins a la topografia, per millorar l'accessibilitat i el confort dels vianants.
La vegetació serà boscosa mediterrània amb sota bosc i uns camins de sauló entre els arbres i amb espais estàtics entre aquests on es podran crear diverses activitats a l'aire lliure.
La proposta es desenvolupa en conjunt amb els despatxos SET enginyeria, Aquambiente i Factors de Paisatge.
Situació: Tarragona, Espanya
Any: 2015