Jordi Marcè
cronologia

Estudi i Concepte d'Il·luminació i Ambientació dels Jardins Carmen Mateu, Peralada. Girona, Espanya.

El concepte implementa les tècniques bàsiques utilitzades comunament per a la il·luminació artificial de parcs i jardins que es basen en diferents graus de lluminositat depenent del sector.
S'estableixen zones amb il·luminació tènue, unes altres amb intensa lluminositat, àrees on s'estableixen creus de llums, i espais concrets on s'instal·len adorns lluminosos.
Per a destacar algunes espècies de plantes o arbres es recorre al contrallum, amb fons lluminosos uniformes i a dosar els punts que convé il·luminar, fent-ho de manera que la llum ajudi a donar vivor als colors i matisi els diferents tons.
El disseny està pensat per a evitar la contaminació lluminosa. Aquest efecte, s'evita la distribució de llum cap amunt.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 6,55 Ha
Any: 2019