Jordi Marcè
cronologia

Projecte paisatgístic i territorial de la finca Sant Vicenç a Raimat, Lleida.

L'àmbit de projecte és la finca de Sant Vicenç de 300 hectàrees, situada dins de la zona de Raimat, a la Província de Lleida, Catalunya.
L'objectiu del projecte de paisatge, així com de la proposta arquitectònica, és plantejar-se com Raimat es pot convertir en una destinació turística i d'oci únic, on l'aprofitament dels valors del seu paisatge per a l'experiència turística poden construir un projecte d'interès que comença des de la finca Sant Vicenç.
En conseqüència a l'estudi de paisatge en què es van analitzar i van detectar els elements constitutius del lloc i la seva estructura, s'ha desenvolupat un projecte d'àmbit territorial basat en cinc unitats de paisatge: el pla de l'aigua, el mirador de la vinya, la barri del vent, la porta de Raimat i entre vinyes.
Cada unitat de paisatge contenen un itinerari d'acostament i gaudi del paisatge específic materialitzat a través de les activitats temàtiques, els materials i la vegetació que canvien en cadascun en relació amb la seva essència.
Aquests cinc recorreguts convergeixen en l'espai més proper a l'edificat articulant jardins i esplanades i generant una aproximació directa amb el paisatge que ho envolta. Aquest lloc constitueix el punt de partida dels itineraris i la seva síntesi temàtica.
Situació:Raimat, Lleida.
Area: 300 Ha
Any: 2012