Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a l'espai públic de l'àrea diplomàtica en Bahia Oest, Doha, Qatar.

L'àrea diplomàtica es troba situada en la badia oest de Doha, Qatar; una de les àrees més importants de la ciutat.
Aquest sector ha estat envaït per un auge constructiu i falta de planejament el que genera una falta d'espai públic, voreres per als vianants i vegetació.
Així, l'estudi tracta d'una anàlisi de l'estat actual, la recopilació de referències i una proposta de solucions amb intervencions puntuals en determinats vials del sector per donar resposta als requeriments d'aquesta àrea.
Situació: Doha. Qatar
Any: 2015