Jordi Marcè
cronologia

Concurs. Plaça Central de Llevant. Viladecans, Barcelona, España

La Plaça Central del Llevant es caracteritza per la superposició d'elements naturals i construïts. Aquests elements preexistents, que són els horts, l'arbrat i la fàbrica Can Sales defineixen una trama que prendrem com a referència en la proposta, evocant així la memòria del lloc.
La plaça tindrà dues categories d'usos: per un costat, els usos que concentraran grups grans de persones i activitats sorolloses i per l'altre els usos més familiars o veïnals i les activitats menys sorolloses.
Un dipòsit de laminació s'ubica al voltant dels elements patrimonials conservats (tram del forn i xemeneia), amb una estructura independent. Està format per carrils orientats cap a la zona baixa de la plaça i compta amb un sistema de neteja automàtic per creació d'onada.
Les zones plantables de la plaça, que ocupen un 50% de la seva superfície, son permeables i incorporen elements drenants, parts del sistema urbà de drenatge sostenible que es preveu generar a nivell global del sector Llevant.
Situació: Viladecans, Barcelona, España
Superficie: 14.000m2
Any: 2016